หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  คณะผู้บริหาร  
 
 


นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
โทร : 0885833993
 


นายสุพิน ทันไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
โทร : 0892408671


นายไพศาล กำแหงหาญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
โทร : 0981032343
 


นายมี เหลาผา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกุดตาเพชร
โทร : 0614407325
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  " ตำบลน่าอยู่ การบริหารจัดการที่ดี
  องค์กรหลักส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "
   
  วิสัยทัศน์ อบต.กุดตาเพชร
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10