หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล กุดตาเพชร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  สภาพทั่วไป  
 
 
ภูมิประเทศ
 
 
ตำบลกุดตาเพชร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 118,750 ไร่ หรือประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขา มีแหล่งต้นน้ำเหมาะแก่การเกษตรกรรม จากเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา มีลำคลอง ตัดผ่าน, มีอ่างเก็บน้ำ
กุดตาเพชร แต่ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรได้ใน
ฤดูแล้ง
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ประชาชนทุกปี
  เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 - 39 องศาเซลเซียส
 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง”
ซึ่งอาจนานประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรง และมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
แต่ในเขตตำบลกุดตาเพชรลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีเพียงปัญหาน้ำหลากในพื้นที่
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ อาจยังมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา
 
อาชีพประชากร
 
 
การเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ประเภท ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ทำนา ปลูกพืชผักตามฤดูกาลต่างๆ
การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ แพะ เป็นต้น
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
     
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ และมีวัดในพื้นที่ 11 แห่ง และสำนักสงฆ์ 1 แห่ง ดังนี้

วัดหนองปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านหนองปล้อง

วัดหนองพรม หมู่ที่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง

วัดกุดตาเพชร หมู่ที่ 3 บ้านกุดตาเพชร

วัดสำราญสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ
 
วัดหนองโกใหญ่วนาราม หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก
 
วัดวังเชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านวังเชื่อม
 
วัดหินลาว หมู่ที่ 8 บ้านหินลาว
 
วัดหนองประดู่ต่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ต่อ
 
วัดหนองโกน้อย หมู่ที่ 10 บ้านหนองโกน้อย
 
วัดโนนสะอาด หมู่ที่ 11 บ้านคลองหิน
 
วัดคลองหิน หมู่ที่ 11 บ้านคลองหิน
 
สำนักสงฆ์กุดตาเพชร หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ตอ
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   

ทำบุญวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา ที่วัดประจำหมู่บ้าน

งานประเพณีลอยกระทง เพื่อขอขมาเจ้าแม่คงคา

จัดงานประเพณีทำบุญวันสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกปี มีการมอบ ของขวัญให้
ผู้สูงอายุ
  ทำให้ประชาชนมีความรักผูกพันกัน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่
 
จัดพิธีและทำบุญวันสำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น
 
ประเพณีรำผีฟ้อน
 
การศึกษาในตำบล
 
     
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา หมู่ที่ 8

โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร หมู่ที่ 12
  โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร หมู่ที่ 12
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุดตาเพชร หมู่ที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาว หมู่ที่ 8
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 1
 
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10