หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร

  สภาพทั่วไป  
 
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
     
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตาเพชร หมู่ที่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหินลาว หมู่ที่ 8
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
   

มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ

มีตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 
การคมนาคม
 
 
การเดินทางระหว่างอำเภอและจังหวัด จะต้องโดยสารรถประจำทางขนาดเล็ก ออกจากตำบลกุดตาเพชร เดินทาง 38 กิโลเมตร ถึงอำเภอลำสนธิ มีบริการวันละ 1 เที่ยว
เพื่อต่อรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ไปจังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี
 
แหล่งน้ำ
 
     
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองลำสนธิ หมู่ที่ 7,1,8,2,11,5

คลองหินลาง หมู่ที่ 3,9

คลองไอ้แถม หมู่ที่ 4

คลองยุบชะอม หมู่ที่ 6

คลองกกกระหาด หมู่ที่ 6
 
คลองวังตะพาน หมู่ที่ 7
 
คลองบ้านวังเชื่อม หมู่ที่ 7
 
คลองสีดา หมู่ที่ 8
 
คลองศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่ 2
 
คลองป่าชุมชน หมู่ที่ 2
 
คลองหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 9
 
คลองยาง หมู่ที่ 12
 
คลองโปร่ง หมู่ที่ 12
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 5 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 120 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 32 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จำนวน 3 แห่ง
 
ฝายตำบลกุดตาเพชร จำนวน 27 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวน 1,953 ครัวเรือนมีสายไฟฟ้าหลักเข้าไปถึงทุกหมู่บ้าน ตามถนนสายหลัก
 
การสื่อสารในตำบล
 
   

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

ตำบลกุดตาเพชรมีระบบการสื่อสาร เสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
   
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ของ AIS จำนวน 4 แห่ง
   
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ของ True จำนวน 2 แห่ง
   
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ของ Dtac จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10