หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน สถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อใช้ตามโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC 416 - 50 - 0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กข - 5008 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง - 1360 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสักแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งเทียนพร้อมรถขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง -1360 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ - 8746 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมเครื่อง Notebook HP DV1000 หมายเลขเครื่อง 416 - 49 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10