หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยไร่นาายดำรงค์ พิราบุตร หมู่ที่ 7 บ้านวังเชื่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 81-9921 ลพบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถยนต์ของทางราชการ หมายเลขทะเบียน บธ 8746 ลพบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2564 ]จ้างทำตรายางเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง จำนวน 1 รรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่น สายทางสายคลองโปร่ง หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างขุดรื้อทางเดิมแล้วแล้วบดทับสายโคกยาว - โนนเต็ง หมูที่ 3 บ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทางข้ามคลองหนองตาสอน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสักแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามคลองไร่นางแพง แก้วก้อน หมู่ที่ 8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามคลองส่งน้ำฝายซับพลู หมู่ที่ 1 บ้านหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่น สายทางสายคลองโปร่ง หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหมู่ที่ 6 บ้านหนองโก ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ปี) สำหรับ ศพด.บ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) สำหรับ ศพด.บ้านราษฎร์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) สำหรับ ศพด.บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามคลองไร่นางแพง แก้วก้อน หมู่ที่ 8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมทางข้ามคลองส่งน้ำฝายซับพลู หมู่ที่ 1 บ้านหนองปล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างขุดรื้อทางเดิมแล้วแล้วบดทับสายโคกยาว - โนนเต็ง หมูที่ 3 บ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมทางข้ามคลองหนองตาสอน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งสักแปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10