หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสถานที่กักตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสถานที่กักตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมสถานที่กักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลกุดตาเพชร เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นระอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลยิงดครงไม้ ขนาด 100x70 ซม.คนขับ คนซ้อน ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นระอองฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงลูกรังบดทับแน่น สายทางถนนเพื่อการเกษตร สายทางเกาะใหญ่ หมู่ที่3 บ้านกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต สายทางไร่นายบุญมี ศิริมาศ หมู่ที่8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่น สายทางบ้านนายเสกสรรค์ พลเสน หมู่ที่8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่น สายทางไร่นายทองจันทร์ ศรีระสา หมู่ที่8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่นสายทางไร่นายแหล่ มะธิเกาปะ หมู่ที่8 บ้านหินลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกบดทับแน่น สายทางสายไร่นายนาก นามขุนทด หมู่ที่ 10 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเชื่อม หมู่ที่7 บ้านนายสมศักดิ์ พันธ์สุชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านนางสาย สมอเม็ด ถึงบ้านนายประเทือง เหมวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Canon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 1 บ้านนางสาย สมอเม็ด ถึงบ้านนายประเทือง เหมวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังเชื่อม หมู่ที่7 บ้านนายสมศักดิ์ พันธ์สุชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10