หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ประกาศจากระบบ e-GP  
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมากำจัดแมลงในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างทำป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 บ้านหนองประดู่ตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook Dell หมายเลข 416-57-0025 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]จ้างทำตรายางหมึกพิมพ์ในตัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทึน คูณขุนทด หมู่ที่5 บ้านทุ่งสักแปะ ตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองโกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านยุบเสลี่ยง ตำบลกุดตาเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดตาเพชร สายทางกลุ่มเกาะใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสพสาธารณภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อนมโรงเรียน ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200ซีซี. จำนวน 9,867 กล่องๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปรับปรุงอาคารห้องประชุมเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ขนาดบรรจุ 200 ซีซี.ชนิดกล่องๆละ7.82 บาท จำนวน 1,920 กล่อง สำหรับ ศพด.อบต.กุดตาเพชรทั้ง 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10