หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ประวัติความเป็นมา  
 
 
ประวัติตำบล
 
 
เดิมตำบลกุดตาเพชรขึ้นอยู่ในเขตตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ต่อมาได้แยกเป็นตำบล
กุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เหตุที่ใช้ชื่อตำบล
กุดตาเพชร เนื่องจากในพื้นที่มีหนองน้ำ ซึ่งมีตาน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดิน และไม่มีวันแห้ง น้ำที่ผุดขึ้นมามีลักษณะใสเหมือนเพชร จึงเป็นที่มาของตำบลกุดตาเพชร
คำว่า “กุด” หมายถึง น้ำ
คำว่า “ตา” หมายถึง ตาน้ำ
คำว่า “เพชร” หมายถึง น้ำใส
นำชื่อมารวมกันเป็น กุดตาเพชร จึงได้เรียกชื่อตำบลนี้ว่า กุดตาเพชร มาจนถึงปัจจุบัน
 
ที่ตั้ง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
บ้านยุบเสลี่ยง ตำบลกุดตาเพชร ระยะห่างจากอำเภอลำสนธิ เขตติดต่อและการคมนาคม มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ประมาณ 38 กิโลเมตร โดยตำบลกุดตาเพชร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอลำสนธิ มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 118,750 ไร่ เป็นตำบลค่อนข้างใหญ่ โดยมีพื้นที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขารวก และ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทือกเขาพังเหย อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ,อำเภอศรีเทพ ,
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ ,อำเภอศรีเทพ,
อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
หมู่ 7
หมู่ 1
หมู่ 8
หมู่ 2
หมู่ 11
หมู่ 12
หมู่ 3
หมู่ 5
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 6
หมู่ 4

เทือกเขาพังเหย
อำเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
ตำบลเขารวก และ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
 
จำนวนประชากร
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,649 คน แยกเป็น

ชาย 3,346 คน คิดเป็นร้อยละ 50.32

หญิง 3,303 คน คิดเป็นร้อยละ 49.68
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,185 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 34.99 คน/ตร.กม.
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหนองปล้อง 385 389 774 260
2 บ้านยุบเสลี่ยง 238 256 494 153
3 บ้านกุดตาเพชร 474 482 956 320
4 บ้านสำราญ 326 337 663 170
5 บ้านทุ่งสักแปะ 252 237 489 136
6 บ้านหนองโก 190 160 350 108
7 บ้านวังเชื่อม 129 120 249 206
8 บ้านหินลาว 353 344 697 238
9 บ้านหนองประดู่ตอ 252 236 488 154
10 บ้านหนองโกน้อย 152 155 307 113
11 บ้านคลองหิน 341 326 667 180
12 บ้านแสนสุข 254 261 515 147
รวม 3,346 3,303 6,649 2,185
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10