หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  รายงานการประชุมพนักงาน  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
บันทึกรายงานการประชุมผู้บรืหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  " ตำบลน่าอยู่ การบริหารจัดการที่ดี
  องค์กรหลักส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "
   
  วิสัยทัศน์ อบต.กุดตาเพชร
   
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10