หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  สมาชิกสภา  
 
 


นายสมโพธิ์ สุขอ่อง
ประธานสภาอบต.กุดตาเพชร
โทร : 0892399741
 


นายนิเวช โสมเกษตรินทร์
รองประธานสภาอบต.กุดตาเพชร
โทร : 0845348465


นางสาวหนูปอ เหมมั้น
เลขานุการสภาอบต.กุดตาเพชร
โทร : 0870627727
 
สมาชิกสภา
 


นายสินสมุทร พลกล้า
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0861276958


นายสำราญ เดือดขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0860692251


นายชัยชนะ เชื้อขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0898210804


นายมานะ มหาดไทย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0656865702


นายคำพูน วงษ์อุทร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0898093741


นายสันติ เอียดผักแว่น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0895393465


นายนาก นามขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0861275197


นายเสน่ห์ อินทร์สถิตย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0929547279


นายสำเริง เตินขุนทด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12
โทร : 0915975172
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10