หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  สมาชิกสภา  
 
 


นายสมโพธิ์ สุขอ่อง
ประธานสภา อบต.
 


นายนิเวช โสมเกษตรรินทร์
รองประธานสภา อบต.


นายวินัย ธนกุลธีระวงค์
เลขนุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นางสาวหนูปอ เหมมั้น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1


นายวินัย จิตเตริญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1


นายสินสมุทร พลกล้า
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2


นายเฉลิม ทดชาญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2


นางแต๋ว เจียมภูเขียว
สมาชิกสภาหมู่ที่ 3


นายรุ่ง ฝั่งสระ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4


นายสำราญ เดือดขุนทด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4


นายสันติ คูณขุนทด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5


นายชัยชนะ เชื้อขุนทด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 5
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10