หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร

  สมาชิกสภา  
 
 นายสมโพธิ์ สุขอ่อง
ประธานสภา อบต.
 


นายนิเวช โสมเกษตรรินทร์
รองประธานสภา อบต.


นายวินัย ธนกุลธีระวงค์
เลขนุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา
 


นายสมรส ล่องลอย
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6


นายสัญญา นามขุนทด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 6


นายวิมล เพชรณรงค์
สมาชิกสภาหมู่ที่ 7


นายคำพูน วงษ์อุทร
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8


นายเสกสรรค์ พลแสน
สมาชิกสภาหมู่ที่ 8


นายสำเรียง อยู่เจริญ
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9


นายสันติ เอียดผักแว่น
สมาชิกสภาหมู่ที่ 9


นายนาก นามขุนทด
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10


นายมี เหลาผา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 10
 

 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10