หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ. ๒๕๖๓  17 ก.ย. 2563 230
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขับเคลื่อนกิจกรรมที่ดำเนินการคุณธรรมและจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์  3 ส.ค. 2563 160
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาส เรื่องแผนการเสริมสร้าง วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  24 ก.ค. 2563 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  24 ก.ค. 2563 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  24 ก.ค. 2563 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  24 ก.ค. 2563 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  24 ก.ค. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร และการรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  21 ก.ค. 2563 127
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  13 ก.ค. 2563 113
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  19 มิ.ย. 2563 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  15 มิ.ย. 2563 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   จำหน่ายสินค้าราคาถูก  9 มิ.ย. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  8 มิ.ย. 2563 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  8 มิ.ย. 2563 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับชำระค่าน้ำประปา  8 มิ.ย. 2563 93
ข่าวประชาสัมพันธ์   สิทธิเรื่องที่ดิน  5 มิ.ย. 2563 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.  5 มิ.ย. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล  5 มิ.ย. 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอนพนักงานส่วนตำบล  5 มิ.ย. 2563 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562  5 มิ.ย. 2563 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   21 ม.ค. 2563 92
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10