หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมุลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  8 ก.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำ ฤดูน้ำแดง ๒๕๖๔  7 ก.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชมรมกีฬาตำบลกุดตาเพชร  6 ก.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  6 ก.ค. 2564 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมมือกันหยุดการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน  1 ก.ค. 2564 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด 19  1 ก.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดลพบุรี  1 ก.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔  11 มิ.ย. 2564 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ขอเชิญชวนประชาชนตำบลกุดตาเพชร รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  4 มิ.ย. 2564 90
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาเพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า   6 พ.ค. 2564 199
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมปล่อยกุ้ง   6 พ.ค. 2564 197
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  6 พ.ค. 2564 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โครงการพัฒนาและเชื่อมภาคีเครือข่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี  6 พ.ค. 2564 172
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ส. ๒๕๖๔  6 พ.ค. 2564 146
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง  6 พ.ค. 2564 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตั้งจุดตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  6 พ.ค. 2564 143
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี ประจำปี 2564  6 พ.ค. 2564 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล  6 พ.ค. 2564 135
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10