หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ข่าวสาร  
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  22 มี.ค. 2565 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ไสุจริตโปร่งใส จังหวัดลพบุรีใสสะอาด ๒๕๖๕  14 มี.ค. 2565 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  4 พ.ย. 2564 255
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ  4 พ.ย. 2564 235
ข่าวประชาสัมพันธ์   สีบัตรเลือกตั้ง อบต.  4 พ.ย. 2564 232
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักฐานที่ใช้แสดงตัวตนในวันเลือกตั้ง  4 พ.ย. 2564 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิรับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร   25 ต.ค. 2564 169
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง  25 ต.ค. 2564 175
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  8 ต.ค. 2564 249
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  8 ต.ค. 2564 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  8 ต.ค. 2564 205
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  8 ต.ค. 2564 194
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมุลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2564 158
ข่าวประชาสัมพันธ์   ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใด รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  8 ก.ค. 2564 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2564 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓  8 ก.ค. 2564 148
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ห้ามจับสัตว์น้ำ ฤดูน้ำแดง ๒๕๖๔  7 ก.ค. 2564 157
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชมรมกีฬาตำบลกุดตาเพชร  6 ก.ค. 2564 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  6 ก.ค. 2564 159
ข่าวประชาสัมพันธ์   ร่วมมือกันหยุดการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน  1 ก.ค. 2564 153
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ การปฏิบัติในสถานการณ์โควิด 19  1 ก.ค. 2564 151
  (1)     2      3   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10