หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  ประกาศ  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 17 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบาย กลยุทย์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 – 2563 [ 8 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)  
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  " ตำบลน่าอยู่ การบริหารจัดการที่ดี
  องค์กรหลักส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "
   
  วิสัยทัศน์ อบต.กุดตาเพชร
   
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10