หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  พนักงาน อบต.  
 
 


นางสีไพร วงศ์พรหม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.กุดตาเพชร
โทร : 0890841372
 
สำนักปลัด
 


นางสีไพร วงศ์พรหม
หัวหน้าสำนักงานปลัด


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล


ว่าง
นักวิชาการศึกษา


ว่าง
นักป้องกันฯ


นายปฏิภาณ เหลาผา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวธนัฐดา พิมทองงาม
ครู


นางนภาพร เหลาผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวทิพย์วัลย์ จำนงค์จิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณิตาพร วงษ์งาม
ครู


นางสาวดารุณี โม้งกลาง
ครู


นางสาวฤทัยรัตน์ วิชานา
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวเตือนใจ เตินขุนทด
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10