หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  พนักงาน อบต.  
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
 
สำนักปลัด
 


นางสีไพร วงศ์พรหม
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นางสาวสิริรัตน์ เจริญใย
นักการภารโรง


นางสาวรุ่งอรุณ ทดชาญ
คนงานทั่วไป


นางสาววนิดา วงษ์อุทร
จ้างเหมา


นายสมชัย นานิคม
จ้างเหมา


นายเต้น สุขสูงเนิน
พนักงานขับรถยนต์


นายเอนก หอมจันทึก
คนงานทั่วไป


นางสาวสายธาร ชอบละคร
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10