หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  พนักงาน อบต.  
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
 
กองคลัง
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


- ว่าง -
นักวิชาการเงินละบัญชี


- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาววาลาพร ไชยปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ


นางกรรณิการ์ เพชรณรงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางสาวจุฑามาศ กุลสุวรรณ
คนงานทั่วไป


นางสาวหทัยทิพย์ ศรีอภัย
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10