หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
นางสาวศิวาพร เพ็ชรณรงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  พนักงาน อบต.  
 
 


นายวินัย ธนกุลวีระวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กุดตาเพชร
 
กองช่าง
 


นายพนม ชัยรักษา
ผู้อำนวยการกองช่าง


- ว่าง -
นายช่างโยธา


นางสาวจุฑามาศ กำแหงหาญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายกฤตวัย ชยสิกานนท์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเอกราช นิลสันเที๊ยะ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายเศก หอมจันทึก
จ้างเหมา


นายพัชระ พลกล้า
จ้างเหมา


นายธงชัย ประเสริฐสุข
จ้างเหมา
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10