หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
..............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.กุดตาเพชร

" ตำบลน่าอยู่ การบริหารจัดการที่ดี
องค์กรหลักส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ "
 
ยุทธศาสตร์ อบต.กุดตาเพชร


 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านตำบลน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
036-689-806Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10